Termeni de utilizare și protecția datelor personale

UPDATED 17 MAI 2022

Termeni de utilizare *NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE Conform Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, FUNDAŢIA PROINVEST, cu sediul în Strada Gradinitei, nr. 1, PASCANI, jud IASI, cod poștal 705200, înregistrată cu Certificat de înregistrare fiscală, CIF 46039459 (numită în continuare “Fundaţia”) în calitate de Operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: mediatizarea cazurilor înscrise în campaniile/proiectele derulate de Fundaţie în vederea strângerii de fonduri necesare pentru sprijinirea cazurilor înscrise în campanie, promovarea acţiunilor şi proiectelor Fundaţiei, precum derularea de acţiuni de sensibilizare şi informare a publicului. Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele marcate cu “*”, acestea fiind necesare pentru informarea corectă şi completă a Fundaţiei, în funcţie de care va decide dacă cazul social/medical îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi înregistrat în campaniile derulate de Fundaţie. Refuzul dvs. de a completa aceste date determină imposibilitatea de a trimite formularul completat către Fundaţie şi de a vă înregistra solicitarea. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Fundaţie, în calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai Fundaţiei, instituţiilor care asigura servicii medicale şi sociale, furnizorilor de bunuri sau servicii, societăţilor bancare naţionale şi/sau internaţionale, altor asociaţii şi fundaţii, mass-media şi instituţiilor publice şi private din România. Conform Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Fundaţiei, sau în cazul în care solicitarea dvs. nu va fi soluţionată, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.